Jesteśmy zgranym i doświadczonym zespołem. Świadczymy kompleksowe i terminowe usługi projektowe, budowlane, paszportyzacyjne i inwentaryzacyjne.

APROJEKT

Warszawa
Al. Jerozolimskie 204
02-486 Warszawa

Siedlce
J. Kilińskiego 20A/2
08-110 Siedlce

Oferta

Dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb

NAWIĄŻ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

Skorzystaj z naszych usług

Jesteś profesjonalistą i należy Ci się współpraca z profesjonalistami. Pomożemy Ci opracować zakres prac, które prowadzą do realizacji Twoich celów. Przygotujemy koncepcję, dzięki której będziesz miał łatwość podjęcia decyzji. Trójkąt Projektowy dla nas to Świętość – każde zadanie wykonamy dla ciebie w pełnym zakresie, w założonym terminie i budżecie.

Projekty sieci koncentrycznych i światłowodowych
 • Projekty sieci koncentrycznych dla operatorów telewizji kablowych RF, HFC itp.
 • Projekty wykonawcze sieci światłowodowych
 • Projekty budowlane kanalizacji teletechnicznej, przyłączy, szaf
 • Dzierżawy ROI TPSA (wnioski, projekty, dokumentacja powykonawcza)
 • Projekty elektryczne oraz budowlane zasilania urządzeń telekomunikacyjnych
 • Koncepcje projektowe i studium wykonalności zadań inwestycyjnych
 • Projekty sieci w ramach programów POPC
 • Uzgodnienia z właścicielami terenów
 • Instalacje niskoprądowe w budynkach
 • Przeprojektowywanie sieci - konsolidacje sieci, unowocześnienia infrastruktury
Budowy sieci telekomunikacyjnych
 • Kompleksowe realizacje w modelu „projektuj i buduj”
 • Realizacja inwestycji i instalacji w budynkach biznesowych
 • Odpowiedzialność za produkt finalny
 • Nadzór nad procesem inwestycyjnym budowy sieci telekomunikacyjnych
Paszportyzacja sieci
 • Paszportyzacja na każdym etapie prac: projektu (planowanie, strategia), budowy (dostarczanie usług) i przebudowy (utrzymanie) sieci
 • Aktualizacja informacji o sieciach w wielu systemach do ewidencji i zarządzania sieciami: SmallWorld, Net Stork, Fast GIS, itp.
 • Kompleksowe rozwiązania paszportyzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych pozwalające na efektywne zarządzanie siecią
 • Analizy techniczne sieci
Inwentaryzacja sieci
 • Inwentaryzacja sieci w terenie (sieci ziemne, napowietrzne, budynkowe)
 • Kompleksowe wykazy elementów sieci: kanalizacji, kabli, urządzeń aktywnych i pasywnych
 • Mapy zawierające elementy zinwentaryzowanej sieci
Inne - wiedza ekspercka
 • Audyty sieci telekomunikacyjnych w zakresie technicznym oraz formalno prawnym (umowy z dysponentami nieruchomości)
 • Analizy geo-przestrzenne GIS (dające możliwość wyboru obszarów/adresów do ekspansji / inwestycji)
 • Negocjowanie i zawieranie umów o współpracy (umożliwiających budowę sieci telekomunikacyjnej) z właścicielami budynków, tj.: wspólnotami, spółdzielniami lub developerami
 • Tworzenie wymagań technologicznych w zakresie HFC, FTTx