OFERTA

Specjalizujemy się
w projektach telekomunikacyjnych

Wykonujemy szeroką gamę opracowań, w tym między innymi:

 • projekty sieci koncentrycznych dla operatorów telewizji kablowych RF, HFC itp.
 • wprowadzenie danych projektowych w środowisku SmallWorld
 • projekty wykonawcze sieci światłowodowych,
 • projekty budowlane kanalizacji teletechnicznej, przyłączy, szaf,
 • dzierżawy ROI TPSA (wnioski, projekty, dokumentacja powykonawcza),
 • projekty elektryczne oraz budowlane zasilania urządzeń telekomunikacyjnych w tym szaf zewnętrznych,
 • koncepcje projektowe i studium wykonalności zadań inwestycyjnych,
 • nadzór nad procesem inwestycyjnym budowy sieci telekomunikacyjnych,
 • uzgodnienia z właścicielami terenów,
 • instalacje niskoprądowe w budynkach,
 • paszportyzacja,
 • negocjowanie i zawieranie umów o współpracy (umożliwiających budowę sieci telekomunikacyjnej) z właścicielami budynków, tj.: wspólnotami, spółdzielniami lub developerami.
 • audyty sieci telekomunikacyjnych w zakresie technicznym oraz formalno prawnym (umowy z dysponentami nieruchomości)