REFERENCJE

PSE

"Firma Aprojekt Technologie sp. z o.o. sp. k. w 2020 roku na zlecenie PSE S.A. wykonała „Projekt Koncepcyjny realizacji redundantnych linii światłowodowych do RCPD” Zakres prac obejmował: 1) Opracowanie Studium Wykonalności oraz Projektu Koncepcyjnego dwóch redundantnych tras światłowodowych pomiędzy dwoma lokalizacjami PSE S.A. W skład opracowania weszły: - koncepcje przebiegów potencjalnie możliwych do realizacji tras dla drogi podstawowej i drogi rezerwowej linii światłowodowych; - analiza dostępności infrastruktury, jej własności i długości poszczególnych odcinków - koncepcje budowlane w przypadku potrzeby budowy łączników pomiędzy dostępną kanalizacją; - opracowanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie przyszłych kosztów eksploatacyjnych; - plan realizacji inwestycji wraz z harmonogramem; - kompleksowa analiza SWOT dla opracowanych wariantów – na podstawie zdefiniowanych ryzyk i zagrożeń mających wpływ na budowę sieci rekomendacja optymalnego wariantu tras; 2) Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym przygotowanie części opisowej, zestawień, przedmiarów prac, rysunków dla zarekomendowanych w Projekcie Koncepcyjnym dwóch niezależnych tras linii światłowodowych o sumarycznej długości ponad 50 km. Powierzone zadania zostały wykonane przez firmę Aprojekt rzetelnie, zgodnie z terminem. Efekt wykonanej pracy spełnił nasze oczekiwania i pozwala rekomendować firmę Aprojekt jako profesjonalnego wykonawcę pracującego z pełnym zaangażowaniem w celu zaspokojenia potrzeb klienta."

UM w Błoniu

"Pan Jacek Szymczak reprezentujący firm ę APROJEKT pełnił w okresie od lutego do września 2020r funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej na terenie nowej inwestycji gminy Błonie. Inwestycja polegała na budowie parkingu Parkuj i Jedźdla ponad 70 miejsc postojowych z infrastrukturą towarzyszącą (w tym sieć światłowodowa i system monitoringu) w miejscowości Bieniewice (gmina Błonie). Usługi były świadczone bardzo rzetelnie z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem .Była to już kolejna inwestycja gdzie współpracowaliśmy z APROJEKT. Bardzo pozytywne efekty naszej dotychczasowej współpracy zasługują na polecenie usług firmy innym inwestorom. "

NETIA

"Projekt obejmujący zaprojektowanie i budowę sieci magistralnych, dostępowych i budynkowych został przeprowadzony w ramach jednego z największych projektów prowadzonych obecnie w Polsce: Sieć XXI wieku".

ORANGE

"Firma APROJEKT jest solidnym, wiarygodnym i przygotowanym merytorycznie partnerem, odpowiadającym profesjonalnie na potrzeby klienta."

Dawis IT

"Polecamy firmę APROJEKT jako sprawdzonego i profesjonalnego wykonawcę."

Urząd Miejski w Błoniu

"APROJEKT dał się poznać jako firma solidna, wiarygodna, rzetelna, podchodząca za zleceń obowiązkowo i z pełnym, profesjonalnym zaangażowaniem."

Akademia Światłowodowa

"Z przyjemnością informujemy, iż firma APROJEKT współpracowała z nami w 2014 roku w zakresie opracowania arkuszy analitycznych do „Zaleceń dotyczących zasad planowania i projektowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego” dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej."

PAGI

"Podsumowując polecam firmę APROJEKT Jacek Szymczak jako sprawdzonego partnera biznesowego w dziedzinie projektów telekomunikacyjnych."

AZART-SAT

"W naszej opinii APROJEKT to firma profesjonalna i rzetelna, podchodząca do zleceń z dbałością o terminy i jakość świadczonych usług."

Emitel

"Dotychczasowe rezultaty współpracy z firmą APROJEKT zasługują na polecenie jej usług innym inwestorom."

UPC

"Firma do zleceń podchodzi zawsze z otwartością i zrozumieniem, jak również dokłada wszelkich starań by wywiązać się z nich jak najlepiej oraz elastycznie dostosować się do zmieniających się potrzeb."

UKE

"Możemy polecić firmę APROJEKT jako wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia, dużą wiedzę i profesjonalnie realizującego potrzeby Klienta."

UPC

"Firma APROJEKT wykazuje się dużą fachowością, samodzielnością i terminowością oraz dbałością o interes UPC jako Inwestora."

Prezes UKE

"Osoby … prowadzące szkolenie przekazywały informacje w sposób ciekawy i zrozumiały. Przygotowane przez firmę APROJEKT materiały pozwoliły wracać do przekazywanych treści i w prosty sposób utrwalić duży zakres informacji."